Vraja pe ciuperca unghiilor, Garcia Marquez, Gabriel - Un veac de singuratate by ioan tocu - Issuu


तपाईंलाई अस्थायी रूपमा ब्लक गरिएको छ

Macondo era pe atunci un cătun cu vreo douăzeci de case din lut şi trestie, clădite la marginea unui râu, ale cărui ape diafane alunecau vraja pe ciuperca unghiilor albia cu pietre lucioase, albe, enorme, ca nişte ouă preistorice. Lumea era atât de recen vraja pe ciuperca unghiilor, încât multe lucruri nici nu aveau încă nume iar pentru a le deosebi trebuia să le arăţi cu degetul. În toţi anii, în luna martie, o mică şatră de ţigani zdrenţăroşi îşi întindeau cortul în apropierea sa tului şi în larma fluierelor şi tamburinelor făcea cunoscute noile invenţii.

Începură prin a aduce magnetul. Un ţi gan voinic, cu barbă stufoasă şi cu mâini de vrăbioi, care răspundea la numele Melchiade, făcuse în public o demonstraţie grandioasă despre c eea ce numea a opta minune a înţelepţilor alchimişti din Macedonia.

Tre cea din casă în casă, trăgând după sine doi drugi de metal şi toată lumea fu cuprinsă de groază văzând cum căldările, sobele, cleştele şi spirtierele cădeau singure de pe locurile unde se aflau, cum crapă lemnăriile din cauza cuielor şi şuruburilor care încercau cu disperare să se smulgă din ele, ba chiar obiectele pierdute de multă vreme apăreau acolo unde fuseseră căutate mai mult şi se târau într -o debandadă turbulentă după drugii de fier magici ai lui Melchiade.

Timp de câteva luni se încăpăţână să dovedească temeinicia previziunilor sale.

ciuperca mirositoare a unghiilor

Scormoni ţinutul pas cu pas, fără să uite nici de fundul râului, târând cei doi drugi de fier şi rostind cu voce tare formulele folosite de Melchiade.

Singurul obiect pe care reuşi să-l dezgroape fu o armură din secolul al XV -lea, ale cărei părţi erau sudate toate într -o carapace ruginită şi care suna ca o enormă tigvă spartă, plină cu pietricele.

Ciocanul vrajitoarelor

În martie reveniră ţiganii. De data aceasta aduceau o lunetă pentru apropiat şi o lupă de mărimea unei tobe, pe care le prezentară drept ultima descoperire a evreilor din Amsterdam. Trimiseră o ţigancă în capul satului şi instalară ocheanul în gura cortului lor din celălalt capăt.

În schimbul unei sume de cinci reali, oamenii se postau în faţa lunetei şi puteau vedea ţiganca la un pas de ei. La amiază, pe o vreme toridă, făcură o demonstraţie uluitoare cu lupa lor e normă; adunară o grămadă de buruieni uscate în mij locul vraja pe ciuperca unghiilor şi le aprinse ră prin concentrarea razelor solare.

Melchiade încercă din nou să -i schimbe hotărârea.

cum să curățați ciuperca de la picioare

Totuşi, sfârşi prin a se învoi să -i dea lupa în schimbul celor doi drugi magnetici şi a trei dubloni de aur. Ursula plânse de durere.

Scrie o recenzie

Aceşti bani proveneau dintr -un sipet cu monede de aur pe care tatăl ei le adunase de-a lungul unei vieţi pline de privaţiuni şi pe care ea le îngropase sub pat în aşteptarea unui prilej potrivit pentru a le investi. Voind să demonstreze efectele lupei asupra trupelor inamice, se expuse el însuşi concentrării razelor solare şi fu atins de arsuri transformate apoi în ulce rări care luară multă vreme până să se vindece.

Cu toate protestele soţiei sale, alarmată de o invenţie atât de periculoasă, era gata să dea foc casei. Îşi pet recea ceasuri îndelungate în odaia sa pentru a face calcule asupra posibilităţilor strategice ale acestei arme revoluţionare, până când ajunse să alcătuiască un tratat de o claritate didactică uimitoare şi de o putere de con vingere irezistibilă.

Îl trimise autorităţilor, însoţit de numeroase dări de seamă asupra experienţelor sale, şi de mai multe planşe cu schiţe explicative, prin inter mediul unui mesager care trecu munţii, se rătăci prin mlaştinile întinse, urcă în susul apelor tumultoase şi era să pia ră în ghearele fiarelor sălbatice, să sfârşească în deznădejde, să moară de ciumă. Înainte de a putea ajunge la o cale de legătură cu catârii poşte!

Aşteptă timp de mai mulţi ani răspunsul.

Zacusca carasana din ciuperci g

Până la urmă, sătul de aşteptare, se plânse lui Melchiade de insucce sul întreprinderii sale, şi ţiganul îi făcu atunci dovada convingătoarei sale onestităţi: îi restitui dublonii în schimbul lupei şi -i mai lăsă pe deasupra câteva hărţi portugheze şi mai multe instrumente de navigaţie. Scrise chiar cu mâna sa un rezumat foarte succint al studiilor călugărului Hermann, pe care i -l lăsă pentru a se putea servi de astrolab, de busolă şi de sextant.

Ne glijându-şi cu desăvârşire obligaţiile casnice, petrecea nopţi întregi în curte urmă rind cursul aştrilor şi era să capete o insolaţie în timp ce încercau să stabi lească o metodă infailibilă pentru a repera amiaza. Când a junse să stăpânească uzul instrumentelor sale, dobândi o cunoaştere a spaţiului care-i îngăduia să navigheze pe mări n ecunoscute, să exploreze ţinuturi virgine, să întâlnească făpturi extraordinare, fără a fi măcar silit să -şi părăsească odaia de lucru.

Cam în această epocă deprinse obiceiul să vorbească de unul singur, umblând de colo până colo prin casă, fără să ia seama la nimeni, în timp ce Ursula şi copiii se speteau în grădinărie pen - tru a cultiva bananele şi malanga, maniocul şi ignama, bostanii şi pătlăgelele vinete.

Dintr-o dată, fără ca nimic s-o fi prevestit, activitatea sa febrilă se opri brusc şi făcu loc un ui fel de fascinaţie. Timp vraja pe ciuperca unghiilor câteva zile păru ca demonizat, repetând pentru sine, cu voce scă zută, un şir de presupuneri înspăimântătoare, împotriva evidenţei celor ce -i dicta raţiunea.

Conspirații. Magie. Vrăji de dragoste. Previziuni. interpretarea viselor

În sfârşit, într-o marţi din decembrie, la ora prânzului, se uşură d intr-o dată de toate poverile zbuciumările sale. Copiii aveau să -şi amintească toată viaţa cu câtă solemnitate augustă luă loc în capul mesei, tremurând de febră, răvăşit de veghile-i prelungite şi de imaginaţia sa exacerbată şi le dezvălui descoperirea lui: — Pământul este rotund ca o portocală. Ursula îşi pierdu răbdarea: — Dacă ai chef să înnebuneşti, înnebuneşte singur, strigă ea.

Nu încerca însă să bagi în capul vraja pe ciuperca unghiilor ide ile tale ţigăneşti! El îşi construi altul, con vocă în odaia sa pe bărbaţii din sat şi le demonstră, cu teorii din care nimeni nu înţelegea nimic, cum se poate reveni la punctul de plecare navigând mereu în direcţia răsăritului. El lăudă în public inte ligenţa acestui om care, printr-o speculaţie astronomică pură făurise o teorie verificată deja în practică, chiar dacă nu era cunoscută încă în Macondo, şi în semn de admiraţie îi făcu un cadou care avea să aibă repercu siuni decisive asupra viitorului satului: un laborator de alchimie.

Între timp, Melchiade îmbătrâ nise cu o repeziciune surprinzătoare. Dar în timp ce acesta îşi păstra energia puţin obişnuită care -i îngăduia să sintomicina pentru ciuperca unghiilor un cal numai prinzându -l de urechi, ţiganul părea ros de o boală tenace. Erau de fapt urmările bolilor stranii şi multiple contractate în cursul nenumăratelor sale înconjururi ale pământului.

Introducere Părintele Ilarion Argatu, fiind copil al devotaţilor lui părinţi pentru Iisus Hristos şi Sfânta Biserică, Alexandru şi Maria, a fost trimis de mama sa să aducă o oală de lapte prins de la o vecină care stătea mai la vale de casa lor, vecină pe care oamenii o învinuiau că este vrăjitoare. Prin părintele s-a şi dovedit ulterior acest lucru. Mama a amestecat laptele prins pentru a da copiilor să mănânce. Dar oala era cu farmece, plină de păr, de balegă, de mizerie, ce fusese strânsă de pe urma vacilor. Când, în casă, discuţia era foarte aprinsă pe motivul a ceea ce s-a găsit în oală, la uşă, afară, a şi apărut vrăjitoarea cu altă oală cu lapte, cerând săi se dea in schimb oala pe care o dăduse copilului Ioan viitorul monah Ilarion.

Scăpase Ar putea fi o ciupercă de la o unghie încarnată? toate catastrofele şi flagelurile pe care le îndurase ome nirea. Supravieţuise pelagrei în Persia, scorbutului în arhipelagul Sundei, lepr ei în Alexandria, boalei beriberi în Japonia, ciumei bubonice în Madagascar, tratament unic al ciupercii unghiilor rului de pământ din Sicilia şi naufragierii unui furnicar de oameni în strâmtoarea Magellan.

Această fiinţă mi raculoasă, care susţinea că deţine cheile lui Nostradamus, era un personaj lugubru, învăluit în tristeţe, cu o privire de asiatic care părea să cunoască faţa ascunsă a oricărui lucru.

Purta o pălărie neagră şi mare care semăna cu aripile întinse ale unui corb, şi o jiletcă de catifea patinată toată de cenuşiul ver zui al veacurilor. Dar în ciuda ştiinţei vraja pe ciuperca unghiilor nemăsurate şi a misterului care îl înconjura, suporta povara condiţiei umane şi pământeşti, care -l făcea să se împiedice în problemele mărunte ale vieţii cotidiene.

Se plân gea de infirmităţile bătrâneţii, suferea din pricina celor mai mici neajun suri materiale, şi încetase de mult să mai râdă, scorbu tul smulgându-i toţi dinţii. Istorisiri le sale fantastice îi atraseră admiraţia copiilor.

CADOU v. Pentru cine visează cafea măcinată înseamnă ceartă; înseamnă bucurie pentru cel care se visează bând cafea - Suceava NOTE, Băncescu. CAIER Se crede că nu este bine ca fetele să plece din şezătoare cu caierul neterminat - Tecuci; ca urmare, pentru ca viitorii soţi să nu fie spâni, se crede că este bine să se toarcă tot caierul în aceeaşi şezătoare - Tecuci; când mai multe femei torc împreună, nu este bine să aşeze caier peste caier, dacă vor să întrerupă lucrul, pentru că, se crede, vor deveni văduve şi vor avea şi un al doilea bărbat - Bucovina 2.

Aureliano, care pe vremea aceea nu avea mai mult de cinci ani, avea să păstreze toată viaţa imaginea lui din acea după -amiază, când cu spatele întors spre oglindirea me talică a ferestrei, le revelase, cu vocea lui profundă de orgă, căile către ţinuturile cele mai întunecoase ale imaginaţiei, în timp ce de pe tâmple îi picura, din pri cina căldurii, stropi de grăsime topită.

Ursula, dimpotrivă, a rămas cu o amintire foarte urâtă despre acea vizită, căci a pătruns în odaie tocmai în clipa când, din neatenţie, Melchiade s părsese un flacon cu biclorură de mercur: — Miasmele diavolului, zise ea.

S -a dovedit că diavolul are pro prietăţi sulfurice, pe când asta ce vezi nu -i decât un pic de sublimat.

ciuperca unghiilor este micoza

Pe acelaşi ton profesional, se lansă într -o expunere savantă a forţelor diabolice ale chinovarului, însă Ursula nu -l luă în seamă şi-i duse pe copii să se roage. Acel miros înţepător avea să -i rămână mereu în me morie, nedespărţit vraja pe ciuperca unghiilor amintirea lui Melchiade.

Laboratorul embrionar cuprindea - în afară de o mare mulţime de recipienţi, pâlnii, retorte, filtre şi stre curătoare - un atanor destul de rudimentar, o eprubetă de cristal cu gât lung strâmt, în chip de ou filozofic, şi un distilator fabricat chiar de către ţigani, după descrierile moderne ale alambicului cu trei ramuri al Mariei evreica.

Pe lângă toate astea, Melchiade îi mai lăsă nişte eşantioane din cele şapte metale corespunză toare celor şapte planete, vraja pe ciuperca unghiilor lui Moise şi Zosi ma pentru înmulţirea aurului şi o serie de însemnări şi s chiţe privind proprietăţile Marelui Maestru, care permiteau celui care va şti să le interpreteze să se lanseze în fabricarea pietrei filozofale.

Ca întotdeauna, Ursula cedă în faţa încăpăţânării neclintite a bărbatului ei.

Tratamentul ciupercii unghiilor cu lac Batrafen

Puse totul să clocotească la foc încins în tr-o căldare plină cu ulei de ricină, până ce obţinu un sirop gros cu miros pesti lenţial, care te făcea să te gândeşti mai degrabă la caramelul vulgar decât la aurul magnific. În urma distilărilor disperate şi până la urmă dezastruoase, topită la un loc cu cele şapte metale planetare, prelucrată cu mercurul ermetic şi cu vitriol de Cipru şi coaptă din nou în untură de porc în lipsă de ulei de hrean preţioasa moştenire a Ursulei fu redusă la câteva rămăşiţe carbonizate, care nu se puteau dez lipi de pe fundul căldării.

Când s-au întors ţiganii, Ursula diagnosticul ciupercii unghiilor la domiciliu împotriva lor tot satul. To tuşi, curiozitatea a fost mai puternică decât teama. Şi de data aceasta ţiganii trecură prin sat făcând un vacarm asurzitor din tot felul de instru mente muzicale, în timp ce crainicul public anunţa prezenta rea celei mai formidabile descoperiri a oamenilor din Nazianz.

Mandarina din ciuperca unghiilor

A stfel că toată lumea se îndreptă către cort şi în schimbul unui bănuţ putu să -l vadă pe Melchiade cu totul întinerit, înzdrăvenit, fără nici un rid, înzes trat cu o dantură cu totul nouă, strălucitoare. Acei care -şi aminteau de gingiile sale roase de scorbut, ciuperca din jurul unghiei obrajii fleşcăiţi, de buzele veştejite, se cutremurară în faţa acestor dovezi evidente despre vraja pe ciuperca unghiilor supranaturale ale ţiganului.

Bui măceala făcu loc panicii atunci când Mel chiade îşi scoase dinţii, intacţi şi bine înfipţi în gingiile sale, apoi îi arătă publicului - timp de o clipită în care redeveni omul decrepit din anii trecuţi - pentru a şi-i pune din nou la loc şi pentru a surâde, cu sigu ranţa deplină a tinereţii sale regăsite.

Acest lucru i se păru atât de simplu şi de miraculos, încât chiar de a doua zi se dezinteresă complet de cercetările alchimistice. Trecu printr -o nouă criză de depri mare, îşi pierdu pofta de mâncare şi-şi petrecea zilele foindu -se de colo colo prin casă. Nu mai departe decât dincolo de râu se gă sesc tot felul de aparate magice, în timp ce noi continuăm să trăim ca măgarii.

De oarece casa lui era încă din primele zile cea mai frumoasă din sat, s-au clădit şi celelalte după asemănarea ei.

Garcia Marquez, Gabriel - Un veac de singuratate by ioan tocu - Issuu

Aceasta avea o sală comună, spaţioasă şi bine luminată, o sufragerie cu flori în cu lori vii, două camere, o curte cu un castan uriaş, o gră dină bine cultivată şi un ocol în care trăiau paşnic ca prele la un loc cu porcii şi găinile. Singurele animale interzise, nu numai în casa aceasta, ci în satul întreg, erau cocoşii de luptă. Activă, meticuloasă, foarte serioasă, această femeie vraja pe ciuperca unghiilor nervii tari, pe care nimeni n-a putut-o auzi vreodată fredonând o melodie, părea pretu tindeni prezentă, din zorii zilei până la ceasurile târzii din noapte, însoţită mereu de foşnetul molcom al fustelor garnisite cu volane.

Mulţumită ei, pardo seala de pământ bătătorit, zidurile din tină uscată, pe care nu le tencuiseră cu var, mobilele rustice, pe care le făcuseră ei în şişi, rămâneau mereu curate, iar lăzile vechi în care se păstrau albitur ile răspândeau un miros plăcut de busuioc. În câţiva ani, Macondo deveni satul cel m ai bine gospodărit, cel mai harnic dintre toate satele cunoscute până atunci de cei trei sute de locuitori ai săi.

Era într adevăr un sat fericit: nimeni nu avea peste treizeci de ani, nimeni nu murise încă. Con certul atâtor păsări diferite deveni aşa de asurzitor încât Ursula îşi astupă urechile cu ceară de albine pentru a nu -şi pierde simţul realităţii.

  1. Tratăm ciuperca unghiilor în timpul sarcinii Este posibil să se trateze ciuperca unghiilor cu Trichopolum Published on Este posibil să se trateze ciuperca unghiilor cu Trichopolum Mandarina din ciuperca unghiilor Se poate recunoaște ciuperca unghiilor pe deget prin faptul că se observă depozite albe sau gălbui formați în zona plăcii unghiilor.
  2. N stepanova conspirații pentru ciuperca unghiilor
  3. P PAHAR Se crede că se va căsători în curând acela în faţa căruia se varsă un pahar - Suceava; dacă, în timpul ospăţului de logodnă, se sparge un pahar, este semn că unul dintre logodnici va muri - Suceava; dacă două persoane, care beau împreună, pun concomitent, din întâmplare, paharele pe masă, este semn că ele vor muri în acelaşi moment - Suceava 2.
  4. Care a tratat ciuperca de pe unghiile mâinilor
  5. - Плохой совет, мистер.

Când tribul lui Melchiade veni pentru prima oară la Macondo ca să vândă boa be de cleştar împotriva migrenei, toată lumea se miră că a găsit drumul spre satul acesta pierdut în letargia mlaşti nii, însă ţiganii mărturisiseră că se orientaseră după cântecul păsărilor. Acest frumos spirit de iniţiativă dispăru în scurtă vreme, spulberat de febra magnetelor, a calculelor as tronomice, a visurilor de strămutare şi a dorinţei arzânde de a cunoaşte minunile lumii.

Se găsiră chiar unii care să -l considere victima nenorocită a unei vrăji ciudate. Cu toate acestea, chiar şi acei care erau cei mai con vinşi de nebunia vraja pe ciuperca unghiilor îşi lăsară lucrul şi familia pentru a -l urma atunci când, aruncându -şi pe umăr uneltele de pionier, ceru tuturor să -i dea o mână de ajutor pentru a deschide un drum care să pună Macondo în legătură cu marile invenţii. Spre miazăzi se întindea o zonă de smârcuri acoperite cu un strat de vegetaţie deasă, apoi univer sul vast al mlaştinilor imense care, după spusele ţiganilor, nu cunoştea margini.

Mlaştinile vaste se analog al fucorcinei pentru ciuperca unghiilor geau spre apus printr -o întindere de ape fără orizont, în care trăiau cetacee cu piele fragedă, cu cap şi trunchi de femeie, care-i rătăceau pe navigatori prin seducţia nefastă a mamelelor lor enorme.

Ţiganii rătăciseră timp de şase luni pe această întindere de ape, înainte de a fi atins limba de pământ solid pe unde treceau catârii poştei. Ast fel că îi echipă cu unelte pentru defrişare şi cu arme de vânătoare pe aceiaşi oameni care-l însoţiseră în vremea când întemeiase Macondo; îşi îndesă în raniţă instrumentele de navigaţie şi hărţile, şi vraja pe ciuperca unghiilor în această aventură nebunească.

A lovi un om sau un animal cu palma, cu biciul, cu varga etc. Nuntașii au sărit la dînsul și au început să-l bată și să-l bată, de-i mergea colbul. Moțoc îi sărută mîna, asemenea cînelui care, în loc să muște, linge mîna care-l bate. I Ortomane, Hoțomane, Bate-ți negrul Pe de-ntregul Și te du și fugi de mine.

Merseră de -a lungul malului pietros al râului, pentru a coborî până la locul unde, cu ani înainte descoperiseră armura ostăşească, şi de acolo se afundară în pă dure pe un drum cu portocali sălbatici. La sfârşitul pri mei săptămâni uciseră şi jupuiră un cerb, însă se mul ţumiră să mănânce numai jumătate din el iar restul îl sărară pentru zilele următoare. Această precauţie le permise să amâne timpul când trebuiau să mănânce din nou papagali, a căror carne albastră avea un gust aspru de mosc.

Apoi, timp de peste zece zile, nu mai văzură soarele. Solul devenea moale şi umed, asemenea unui strat de cenuşă vulcanică, iar vegetaţia îşi înmulţea capcanele, ciripitul păsărilor şi zarva maimuţelor răsu nau tot mai îndepărtate şi lumea devenea nesfârşit de tristă. Oamenii expediţiei se simţeau copleşiţi de amintiri, care păreau şi mai vechi în acest paradis umed şi tă cut, de dinaintea păcatului str ămoşesc, unde cizmele se înfundau în smârcuri de păcură fumegândă şi în care se năpusteau cu lovituri de satire asupra crinilor sângerii şi salamandrelor aurii.

Timp de o săptămână, aproape fără să schimbe o vorbă între ei, înaintară ca nişte som nambuli într-o lume dezolantă, abia luminată de sla bele reverberaţii ale insectelor fosforescente, şi cu plămânii apăsaţi de un miros înăbuşitor de sânge. Nu se mai puteau întoarce, deoarece drumul pe care vraja pe ciuperca unghiilor deschiseseră se închidea îndată în urma lor, înecat de o vegetaţie proaspătă pe care o vedeau aproape ţâşnind sub privirile lor.

Bizuindu -se întotdeauna pe busolă, continuă să -şi călăuzească oamenii în direcţia nordului invizibil, până când reuşiră să iasă din acest ţinut fermecat.